Monumentenzorg

Monumentenzorg is een van de vier pijlers van het erfgoed van Zutphen en omgeving. Samen met het Regionaal Archief, Archeologie en het Stedelijk Museum Zutphen zetten wij ons in voor beheer en behoud van materieel en immaterieel erfgoed.

Daklandschap Walburgiskerk