Wat wij doen

Monumentenzorg Zutphen maakt onderdeel uit van het team Ruimte, Economie en Duurzaamheid en adviseert over het behoud en versterken van cultuurhistorische waarden. Het gaat dan om waarden die dagelijks zichtbaar zijn voor onze inwoners en toeristen en om waarden die verstopt zijn in een van de vele monumentale panden. Zo adviseren we over bestemmingsplannen, herinrichtingsplannen, herbestemmingsopgaven, wijzigingen in en aan monumentale panden en over restauraties.

We adviseren aan initiatiefnemers van wijzigingsplannen, aan collega’s en aan het college van burgemeester en wethouders. Naast ons advieswerk maken wij bouw- en cultuurhistorische rapporten en vertegenwoordigen wij Zutphen in diverse werkgroepen op het gebied van monumentenzorg. Onze wettelijke basis is de Erfgoedwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Erfgoedverordening Gemeente Zutphen 2013.

Erfgoedagenda

Het gemeentebestuur heeft daarnaast een eigen visie als het gaat om monumentenzorg. Die is verwoord in de Erfgoedagenda gemeente Zutphen 2013. Een document waarbij het gemeentebestuur ‘behoud van erfgoed’ als een opgave ziet voor zowel de eigenaren, monumentenorganisaties en voor de lokale en landelijke overheid. Als voorbeeld kan hier het functioneren van de Vakgroep Monumentaal Erfgoed worden genoemd. In deze vakgroep zijn zowel plaatselijke als landelijke monumentenorganisatie vertegenwoordigd. Doel is om het monumentenbestand van de gemeente Zutphen op orde te maken. In de praktijk betekent dit dat we jaarlijks ca. 20 nieuwe monumenten aanwijzen. Om tot goede besluitvorming te komen, maken we gebruik van de vele gegevens die beschikbaar zijn via dit portal of bij één van de andere deelnemende organisaties.

Bescherming

Het monumentenbestand van Zutphen bestaat uit Rijksmonumenten, Gemeentelijke Monumenten en karakteristieke panden. Daarnaast heeft Zutphen twee van rijkswege beschermde stadsgezichten (de historische binnenstad en het Deventerwegkwartier/Coehoornsingel en omgeving) en een van gemeentewege beschermd dorpsgezichten. Met de bescherming van deze panden en gebieden houden wij ons dagelijks bezig. We maken daarbij gebruik van de Cultuurhistorische Waardenkaarten, monumentenbeschrijvingen en bouwhistorische verkenningen en onderzoeken en van heel veel foto’s. Deze documenten worden (mits ze zijn vrijgegeven) ontsloten via het Erfgoedportal.