Wie wij zijn

Medewerker Taken
Jeroen Krijnen Bouwhistoricus
Agnes Koster-de Lange   Adviseur monumentenzorg
   

 

Jeroen Krijnen werkt sinds 1998 als bouwhistoricus bij de gemeente Zutphen. Naast adviseren over bouwplannen voert hij bouwhistorische verkenningen uit en doet onderzoek. Hij gaat over de cultuurhistorische waardenkaart, cultuurhistorie in bestemmingsplannen en herinrichtingsplannen en is tevens lid van Werkgroep Bouwhistorie van de Historische Vereniging, docent voor de cursus Zutphenkunde en redactielid van Zutphense Pracht.

Agnes Koster werkt ook sinds 1998 bij de gemeente Zutphen en is sinds 2005 adviseur monumentenzorg. Voor de bouwplanadvisering richt zij zich met name op de ruimtelijke kwaliteit, herbestemmingsopgaven, gevelwijzigingen, kleurafwerkingen en duurzame monumentenzorg. Daarnaast is Agnes secretaris van de Erfgoedadviesraad, projectleider van de Vakgroep Monumentaal Erfgoed, lid van de werkgroep muurpoëzie en zij vertegenwoordigt Zutphen in diverse landelijke en regionale netwerkorganisaties.