Collectie Nadere Toegangen

IcoonNadereToegangenDeze collectie is eigenlijk geen op zichzelf staande collectie, maar een verzameling van transcripties, regesten en indexen op uiteenlopende archiefstukken. De collectie Nadere Toegangen maakt het mogelijk om al deze bestanden –samen dus ook wel Nadere Toegangen genoemd- allemaal ineens te doorzoeken. Wat zit er allemaal in deze collectie en hoe kun je erin zoeken?


Wat zit erin?

Transcripties

Transcripties zijn afschriften van documenten in een ander type schrift dan het origineel. Vaak geldt hier dat een (moeilijk leesbare) geschreven tekst is omgezet naar een drukletter. Het is dus een volledige tekst van een document, soms voorzien van een samenvatting en historische toelichting.

Transcripties horen altijd bij een of meerdere archiefstukken uit de collectie Archieven. Voorbeeld: de transcripties van de brieven aan de stad Zutphen uit 1571, hebben inventarisnummer 302 en behoren tot het archief 0001 Oud-archief Zutphen.

Regestenlijsten

Regesten zijn samenvattingen van oude akten. Gebruikelijk is - of was - om de regestenlijst als een bijlage bij de inventaris te publiceren. Bij het RAZ is er voor gekozen om de regesten bij de betreffende archiefstukken in de collectie Archieven en Charters (in bewerking) te plaatsen, zodat het directe verband met het archiefstuk duidelijker is. Alleen de regesten van de brieven in het Oud Archief Zutphen zijn nog in de collectie Nadere Toegangen opgenomen.

Overige Nadere Toegangen

Hieronder kunnen bijvoorbeeld worden verstaan: lijsten van burgemeesters, een index op huisnamen of een overzicht van publicaties van de gemeente. Deze bestanden kunnen in de collectie Nadere Toegangen worden doorzocht, maar zijn ook opgenomen in de collectie Archieven, bij het archief waar ze bij horen.

Zoeken in de Nadere Toegangen

Je kunt eenvoudig zoeken op een of meerdere termen in de zoekbalk. Er zijn drie filters in de collectie: archief, inventarisnummer en type. Deze filters kunt u toepassen bij het ingeven van de zoekopdracht, of daarna. Je krijgt na het opgeven van een zoekterm een overzicht van alle PDF-bestanden waarin deze voorkomt. Na het openen van een PDF zijn de zoekresultaten hierin gemarkeerd. In dit scherm kun je alleen nog zoeken in dat specifieke bestand. Wil je weer álle bestanden doorzoeken? Ga dan terug naar de hele collectie met de “terug”-pijl in je browser. Met behulp van een asterisk (*), kunt u uw zoekresultaten uitbreiden. Zo geeft r*eboom de personen Rozeboom, Roozeboom, Roseboom, enz. Bak* geeft op deze manier Bakker, Bakkerweert, Bakhuis en Van de Wall Bake.

Je kunt de bestanden kosteloos delen en downloaden. Gebruik daarvoor de icoontjes links in beeld.

Vrijwilligers zijn bezig deze database uit te breiden. Bekijk daarom ook de actuele inhoudsopgave hieronder.

Valkuilen


Actuele inhoudsopgave

Dit is het actuele overzicht van de bestanden die in de collectie Nadere Toegangen zijn opgenomen. Het overzicht is geordend op (voormalige) gemeente en vervolgens op archief- en inventarisnummer. Je kunt via dit overzicht direct het specifieke PDF-bestand downloaden.

Zutphen


0001 Oud Archief Zutphen


Regesten:


Memorie- en resolutieboeken:


Repertoria op de Memorie- en Resolutieboeken:


Ingekomen brieven bij de stad:

 

 

 

 

 


Rekeningen van de rentmeesters:  


Diversen:


0002 Gemeente Zutphen periode 1816-1919


0007 Naai- en Breischool voor Behoeftige Kinderen te Zutphen 1841-1937


0010 Oud-rechterlijk archief Zutphen


0020 Archief van Slagerij A.D. Hamburg te Zutphen (1855-1885)


0062 Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Zutphen

Rekeningen van de kerkmeesters:


0083 Archief van het Bornhof


0137 Weeskamer te Zutphen


0142 Collectie Johannes Gimberg


0209 Vrouwenconvent Adamanshuis


0336 Leprozenhuis de Worf


0338 Scholtambt Zutphen


0355 Vrouwenconvent Het Oude Convent

 

0358 Archief van Vicarie op de Worf (1367-1567)


0361 Historisch Kadaster Zutphen


0389 Collectie Roëll


0407 Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen (periode 1380-1841)


Rekeningen


Lochem


1001 Oud-archief van de stad Lochem


Ingekomen brieven bij de stad

Brummen


2002 Gemeente Brummen (1811-1920)


2008 Marken van de gemeente Brummen


Gorssel


5002 Gemeente Gorssel (1936-1959)


5003 Gemeente Gorssel (1960-1979)


Kring van Dorth


5015 Gemeente Kring van Dorth (1795-1831)