Jaarverslag 2021 RAZ in foto’s en cijfers

Mirjam van Velzen in de kerkbanken van de Walburgiskerk. Foto Patrick van GemertDe overdracht van archieven van de gemeente Brummen aan het Regionaal Archief Zutphen (RAZ), de uitbreiding van het E-loket met bouw- en omgevingsvergunningen uit Lochem, Brummen en Zutphen, de modernisering van het restauratieatelier. Het zijn enkele hoogtepunten van het RAZ in 2021. In tien foto’s laat het zien wat er in dat jaar is gepresteerd. Hand in hand met het Erfgoedcentrum Zutphen wist het archief ook afgelopen jaar de bewoners van Brummen, Lochem en Zutphen weer volop te bereiken. Het hele jaarverslag (pdf) is hier te downloaden.

Tien hoogtepunten in tien treffende foto’s. “Het geeft een goed beeld hoe veelzijdig deze dienstverlening is”, aldus wethouder Sjoerd Wannet. “Het jaarverslag geeft bovendien een inkijk in de goede samenwerking die we hebben met de gemeenten Brummen en Lochem. Wat me opvalt is dat de digitale dienstverlening zo’n vlucht neemt: alleen al in 2021 verwerkte ons e-loket bijna vierduizend aanvragen. Het RAZ is daarnaast een van de partners van het Erfgoedcentrum Zutphen en je ziet ook in het jaarverslag terug hoe sterk beide met elkaar verweven zijn en elkaar versterken.”

Activiteiten

Tien medewerkers kozen hun favoriete activiteit van het afgelopen jaar. Bij veel van deze activiteiten staan de vrijwilligers centraal, die hier een belangrijke rol in spelen. Een medewerker koos voor zijn bijdrage aan het project Onderzoek naar onteigend Joods vastgoed. Dit project kon alleen maar worden uitgevoerd met de deskundigheid en bijdrage van de archiefdienst. Een andere medewerker laat trots haar gemoderniseerde restauratieatelier zien. Dit atelier is zeer relevant want juist hier zorgt men ervoor dat de historische archiefstukken ook voor de toekomst blijven bewaard. Nu het atelier weer op orde is, kan efficiënt worden gewerkt aan het behoud van het historisch papieren erfgoed.

Cijfers voor Brummen en Lochem

Met het jaarverslag brengt het RAZ verslag uit over het gevoerde archiefbeheer aan de colleges van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen. De gemeente Brummen en Lochem hebben dienstverleningsovereenkomsten gesloten met het RAZ om hun wettelijke archiefbeheer uit te laten voeren. Natuurlijk willen deze gemeenten weten hoe het met hun archieven gaat die in de openbare archiefbewaarplaats aan de Zutphense Spiegelstraat zijn opgeborgen. Wie maakt er gebruik van? Hoeveel (digitale) bezoekers zijn er en wat raadplegen zij? Een speciale rol is er voor de archiefinspecteur. Hij adviseert de gemeenten voor de administratie die nog op de gemeentehuizen liggen. Deze verantwoording leidt ertoe dat het jaarverslag eindigt met veel cijferverantwoording.

Op de foto: Vrijwilligers zorgden er, met de adviezen van historica Mirjam van Velzen (foto) voor dat alle eigenaren of huurders van een zitplaats in verschillende Zutphense kerken nu terug te vinden zijn in de voorouderdatabase. (foto Patrick van Gemert)