Groep 6: Bewaard Erfgoed

Thema: De kroniek van...

Groep 6 Bewaard erfgoedDoor de voorbereidende les zijn de leerlingen geïnspireerd door een historisch voorwerp uit hun eigen naaste omgeving. We laten de leerlingen ondervinden wat de meerwaarde is van hun eigen identiteit en naaste omgeving in relatie tot Land-art. De leerlingen zijn gestimuleerd actief te denken vanuit hun eigen perspectief en vanuit het perspectief van hun ouder(s) en/of grootouder(s) en kunnen vertellen waarom een historisch voorwerp bewaard is gebleven.

Niveau: groep 6
Aanbieder: Mirjan Koldeweij
Locatie: in de klas

Reizen in de tijd

Deze les wordt aangeboden op het digitale educatieplatform Reizenindetijd.nl. De gemeenten Zutphen en Lochem ontwikkelen samen een erfgoededucatieprogramma voor basisscholen. Voor alle groepen komen er erfgoedlessen, zodat een doorlopende leerlijn ontstaat van groep 1 tot en met groep 8. Al deze lessen worden aangeboden op Reizenindetijd.nl. De Muzehof coördineert het programma en lokale erfgoedpartijen en scholen werken mee. Het programma wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten Lochem en Zutphen, Erfgoed Gelderland, het landelijk Fonds Cultuurparticipatie en de provincie Gelderland.

Lessen boeken

Bent u docent in Zutphen of Lochem en wilt u een lespakket boeken? Vraag ernaar bij de icc’er op uw school.

Meer weten? Ga naar Muzehof > Cultuur en school.