Scène uit het verhaal van Zutphen in de Middeleeuwen.

Leerlingen uit 1 HAVO/VWO en 4 HAVO/VWO kunnen bij het Regionaal Archief Zutphen kennis maken met Zutphen en de Hanze. Aan de hand van (originele) bronnen lossen de leerlingen uit 1 HAVO/VWO een mysterie op; hoe kon een Zutphens burgermeisje trouwen met een Gelderse edelman? Leerlingen uit 4 HAVO/VWO analyseren diverse (originele) bronnen en reconstrueren het leven van een Zutphense Hanzekoopman.

Deze lesbrief wordt aangeboden via de educatieve website www.zutphenindemiddeleeuwen.nl.