20 en 21 juni: Middeleeuwen Symposium

Vikingen Middeleeuwen Symposium

Op 20 en 21 juni kun je deelnemen aan de vijfde editie van het Middeleeuwen Symposium, met een College Tour, in Zutphen. De vroege middeleeuwen lijken een donkere periode. Toch biedt de combinatie van bronnen en archeologie een veelzijdig beeld van samenleving, economie en cultuur. Zutphen is daarvan een goed voorbeeld. In 1997 werden in de binnenstad de macabere restanten van een Vikingaanval gevonden. Deze ‘crime scene’ uit ca. 882 vormde mede de aanleiding voor de aanleg van een Karolingische ringwal. Hoe lagen in breder kader de verhoudingen in de negende eeuw?

Waarom vertrokken veel Vikingen uit Scandinavië en waarom was de Deense expansie vooral gericht op de gebieden rond de Noordzee? Hoe gingen de Karolingische en Angelsaksische machthebbers om met deze dreiging? De laatste jaren zijn hierover veel nieuwe inzichten ontstaan en er blijft weinig overeind van klassieke denkbeelden.

De vijfde editie van het Middeleeuwen Symposium is een samenwerking met de Universiteit Leiden. Twee top-archeologen uit Denemarken en Groot-Brittannië zorgen voor het internationaal perspectief. Dawn Hadley (York University) leidde de opgraving van het opzienbarende Vikingkamp Torksey. Mads Ravn (Vejle Museerne) onderzocht het vikingfort Erritsø. De Karolingische periode van Nijmegen komt aan bod en we krijgen verrassend inzicht in de Viking-neigingen van de Friezen. Ook de graaf van Vlaanderen blijkt Deense vrienden gehad te hebben. Frans Theuws (hoogleraar Universiteit Leiden) komt met een gewaagde hypothese over de betekenis en herkomst van sceatta’s, de bekende ‘Friese’ zilveren muntjes.

Vanwege het lustrum is aan het Middeleeuwen Symposium op 20 juni een 'College Tour' toegevoegd voor liefhebbers op zoek naar verdieping. Die donderdag geeft Mads Ravn een college over de Vikingsamenleving in Denemarken. Dawn Hadley bespreekt de Vikingaanvallen en migratie naar Engeland, waar zij de zogenaamde Danelaw vestigden. Stadsarcheoloog Michel Groothedde vertelt over het Karolingisch verleden van Zutphen en de Vikingaanval.

Liefhebbers van de vroege middeleeuwen kunnen zich dus twee dagen prima vermaken in Zutphen. Inschrijven voor een van de dagen kan natuurlijk ook.

Meer informatie en aanmelden