Tentoonstelling bij De Lunette: Borro en de Vergeten Eeuw

Poster Borro en de Vergeten EeuwIn De Lunette in Zutphen is nu Borro en de Vergeten Eeuw te zien: een tentoonstelling over de geschiedenis van de ouderenzorg in Zutphen, met grondlegger Borro die afgelopen jaar precies 700 jaar geleden stierf. De tentoonstelling is tot en met 29 augustus dagelijks toegankelijk van 9.00 tot 21.00 uur in de ‘singel’ van het woonzorgcomplex aan de Coehoornsingel. De toegang is gratis.

Het Oude Bornhof is nu een trekpleister voor toeristen. Het groene hofje, te midden van de historische panden in het centrum van de stad, is een sfeervolle plek om te verblijven. Ruim 700 jaar geleden leefde hier de kanunnik Borro. In die tijd bestond er geen vangnet voor ouderen: pensioen en AOW moesten nog worden uitgevonden. Na zijn overlijden liet hij zijn huis en geld na voor opvang van arme ouderen. Sindsdien bewoonden eeuwenlang ouderen het Bornhof – zoals het ging heten. In de loop van de negentiende eeuw vonden er veel veranderingen plaats aan het Bornhof en kreeg het in grote lijnen de vorm zoals we die nu kennen.

Ook op andere locaties in Zutphen werden hofjes gerealiseerd, van de middeleeuwen tot in ‘de vergeten eeuw’: het Sareptahofje en het Ruitershofje bijvoorbeeld zijn in de negentiende eeuw gesticht.

Sensire is als organisatie de opvolger van het Oude Bornhof en ze verleent in de hele Achterhoek zorg aan ouderen. De zorgorganisatie heeft samen met het Erfgoedcentrum Zutphen de tentoonstelling samengesteld.

Vergeten Eeuw-wandeling

Wie na de tentoonstelling nog meer wil zien van de hofjes en Zutphen in de negentiende eeuw kan een speciaal hiervoor samengestelde wandeling maken. Informatie hierover is ook te vinden bij de tentoonstelling.

www.vergeteneeuw.nl