12 november: Symposium Historische Vereniging Zutphen

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum houdt de Historische Vereniging Zutphen een symposium over De Vergeten Eeuw.

Zutphen heeft binnen de muren verschillenden symposia die goed lopen waaronder het middeleeuwensymposium wat jaarlijks ruim 150 tot 250 bezoekers trekt. Ook dit themajaar willen we afsluiten met een inhoudelijk symposium en sprekers van statuur. Daarbij willen we het publiek bij de actuele wetenschap betrekken en laten zien hoe levendig het debat over onze historie is en hoe veel er nog te ontdekken is. De sprekers belichten onderwerpen die ook weer gekoppeld zijn aan andere projecten binnen het themajaar. Aan bod komen onder meer: sociale en economische geschiedenis, maatschappelijke ontwikkelingen, stadsuitleg en architectuur, sociale woningbouw.

Nadere informatie over locatie, tijd, programma:

Historische Vereniging Zutphen - Symposium - 12 november 2021 – Walburgiskerk Zutphen (historiezutphen.nl)