Sint-Janskerk en –toren vanaf 9 april weer te bezichtigen

Sint Janskerk. Foto Patrick van GemertDe Sint-Janskerk én de toren hiervan gaan vanaf 9 april weer open voor publiek. Dit is mogelijk dankzij de samenwerking tussen het parochiebestuur H.H. Twaalf Apostelen, de monumentengidsen van Gilde Zutphen en het Erfgoedcentrum Zutphen van de gemeente.

Van diverse kanten van de stad is hij al niet te missen: de hoge torenspits van de Sint-Jan. Of de H. Johannes de Doper zoals de kerk officieel heet. In de volksmond ook bekend als Nieuwstadskerk. Naast de bekende oude stad stichtten de graven van Gelre in de dertiende eeuw een nieuwe stad; de Nieuwstad, met een eigen parochiekerk.

Gerestaureerde kerk

De Sint-Jan begon klein, met een losstaande toren. De driebeukige kerk zoals we die nu zien is het resultaat van diverse uitbreidingen in de vijftiende en zestiende eeuw. Na de restauratie in de jaren negentig is alleen de kerk opengesteld geweest voor bezoekers. Het parochiebestuur is de stichting Vrienden van de Kerk Sint-Jan de Doper en Haar Orgels veel dank verschuldigd voor hun inzet hiervoor al die jaren.

Toren beklimmen

De torenspits dateert uit het midden van de vijftiende eeuw. Hij is nog geheel origineel, mét vier klokken uit dezelfde periode. Straks kunnen bezoekers elke zaterdag- en zondagmiddag die toren beklimmen en de houten constructie bekijken. En natuurlijk ook de oude klokken en de gewelven van het middenschip en het interieur van de kerk. De Sint-Jan is op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur continu toegankelijk, de Monumentengidsen van het Gilde Zutphen ontvangen de bezoekers. De torenbeklimming is mogelijk met een gids.

Wens

“Het was al langer onze wens om ook deze kerk met de toren open te stellen. Hij bepaalt natuurlijk al eeuwenlang, samen met andere iconische gebouwen, het silhouet van onze stad”, zegt wethouder Mathijs ten Broeke. “Twee jaar geleden hebben duizenden mensen de kans aangegrepen om de toren aan de buitenkant te bekijken: tijdens de restauratiewerkzaamheden kon je toen helemaal naar boven klimmen op een speciale publiekssteiger. Dat heeft velen natuurlijk ook nieuwsgierig gemaakt naar de binnenkant.” De verwachting is dan ook dat zowel inwoners als toeristen graag de kerk zullen bezoeken.

Gilde Zutphen

Voor het Gilde Zutphen is de Sint-Jan weliswaar nieuw in het aanbod, maar de vijftig monumentengidsen hebben al veel ervaring opgedaan in de Burgerzaal, Wijnhuistoren of Bourgonjetoren. De gidsen worden door het Gilde Zutphen ook opgeleid voor de Sint-Jan.

De Sint-Jan is vanaf 9 april elke zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur te bezoeken. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.