De strijd barst los in de Burgerzaal

Opening Burgerzaal 1572Dit jaar staan we stil bij ‘de geboorte van Nederland’ in 1572. In de Burgerzaal is van 15 juli tot en met 15 augustus een tentoonstelling te zien over de gebeurtenissen in Zutphen in dat jaar. Wie vielen de stad binnen en plunderden onder andere de kerken? Hoe reageerde het stadsbestuur? Hield onze stad stand?

De expositie reist door Zutphen. Tot en met 10 juli was die te zien in de Sint-Jan, in augustus reist de tentoonstelling door naar de Walburgiskerk. Onderweg groeit de tentoonstelling, want op elke locatie vertelt het ook iets meer over die bewuste plek in 1572. De Burgerzaal was bijvoorbeeld destijds een vleeshal, maar behalve dat hier vlees werd verkocht, werd hier ook recht gesproken. Een replica van de schepenbank, zoals die er moet hebben uitgezien, staat in de Burgerzaal. In de tentoonstelling kom ook meer te weten over straffen in die tijd. Bovendien is de expositie aangevuld met informatie over onder meer de landelijke gebeurtenissen in 1572.

Gratis toegang

De Burgerzaal is elke woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur geopend en gratis toegankelijk. De monumentengidsen van het Gilde Zutphen verwelkomen de bezoekers.

Themajaar 1572

De tentoonstellingen zijn onderdeel van het themajaar “1572, Geboorte van Nederland. 450 jaar op zoek naar Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid, Verscheidenheid”. Het themajaar is een initiatief van het Erfgoedcentrum Zutphen (van de gemeente Zutphen) met de erfgoedpartners archeologie, Regionaal Archief Zutphen, monumentenzorg en de Musea Zutphen, in samenwerking met veel andere organisaties zoals de Graafschap Bibliotheken, Filmtheater Luxor, Historische Vereniging Zutphen, Woest Oost, het Gilde Zutphen en Zutphen Promotie. Op Inzutphen.nl/1572 is het programma te zien.