9 en 10 september 2023: Open Monumentenweekend Zutphen

OMD vlagOp 9 en 10 september zetten tientallen monumenten in de hele gemeente Zutphen gratis hun deuren open voor publiek.Dan is het weer Open Monumentendag! Open Monumentendag Zutphen staat dit jaar zowel in het teken van de Hanze als het Europese thema: Levend Erfgoed.

Levend erfgoed

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat het UNESCO-verdrag voor de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is gesloten en dat vieren we door het thema “levend erfgoed” ook in Zutphen te koppelen aan Open Monumentendag.

Hanzejaar

Daarnaast viert Zutphen dit jaar samen met acht andere Hanzesteden in het oosten het Hanzejaar. Deze Hanzesteden zijn al meer dan 800 jaar verbonden door water en historie, uitblinkend in bedrijvigheid en gastvrijheid. Zonder de Hanze waren deze steden nooit uitgegroeid tot wat ze nu zijn. Ook in Zutphen is de welvaart uit de Hanzetijd terug te zien: statige koopmanshuizen, torens en de vestingwerken.
Open Monumentendagen Zutphen 2023 haakt gemakkelijk in op beide genoemde thema’s. Er komt onder andere een route langs monumenten die verwijzen naar deze rijke Hanzehistorie, kinderactiviteiten in het thema van de Hanze en ook Levend Erfgoed zal volop te bekijken zijn in en om Zutphen en haar buitengebied. Denk bijvoorbeeld aan molenaars, volksdansers, oude stadsboomgaarden en (stads)boerderijen.

Ambacht 21

Op Monumentenzondag 10 september is er voor de wat oudere jeugd bovendien Ambacht21. Tijdens dit doe- en beleeffestival in de binnenstad, voornamelijk op de Zaad-, Hout- en Groenmarkt kan iedereen op een leuke en actieve manier kennismaken met (nieuwe) techniek.

Regionaal Archief Zutphen in een gasthuis

Op beide dagen kun je ook een kijkje nemen in het Regionaal Archief Zutphen. In de Hanzetijd zat in dit gebouw aan de Spiegelstraat 13 een gasthuis. Hoe zou het er toen hebben uitgezien? En wat gebeurt er nú onder die middeleeuwse kap? Tijdens de Open Monumentendagen leiden de specialisten je rond door het pand; ontdek wat het Oude en Nieuwe Gasthuis toen inhield en zie ook wat de huidige ‘bewoner’ – het Regionaal Archief Zutphen – hier doet. In het depot worden, onder de beste klimatologische omstandigheden, kilometers archief bewaard. Je ziet hoe documenten worden beheerd en onderhouden en hoe bijvoorbeeld middeleeuwse zegels worden schoongemaakt door de restaurator.

> www.openmonumentendagzutphen.nl