Erfgoed van de Week: Toen en Nu: hoek Rijkenhage en Oudewand

2024 02 28 Evdw Rijkenhage Oudewand trio

Deze week lichten we een plek uit in de binnenstad van Zutphen, waarbij we drie foto’s uit verschillende periodes naast elkaar zetten. Wat is er in de tussentijd veranderd en wat herkennen we nog?

Voor 1953 was ook het Rijkenhage aan de noordzijde bebouwd, dat is goed te zien op de foto uit 1904 en 1950 waarin het Rijkenhage een vergelijkbaar straatprofiel had als de Oudewand. Het hoekpand waar we recht op uitkijken fungeerde als duidelijke overgang van de ene naar de andere straat, zowel in noordoostelijke richting als in zuidwestelijke richting. Dit gold natuurlijk ook voor het de gesloopte kopbebouwing van de linker straatwand van het Rijkenhage. Alle panden aan het Rijkenhage grenzend aan de Berkel zijn, op het Leeuwenhuisje na, gesloopt. Dit had de maken met de geplande aanleg van de oost-westtraverse, waarbij er een hoofdroute vanaf de IJsselbrug dwars door de stad naar het oosten zou moeten lopen. Dit volledig doorvoeren is door de komst van de A1 in de jaren 70 uiteindelijk niet gebeurd. In de periode daarna gaven kastanjebomen nog enigszins definitie aan de straat. Tegenwoordig kijk je, door de relatief jonge beplanting, direct op de achtergevels van de woningen aan de Beekstraat. De opvallende verdraaiing van het hoekpand doet ons herinneren aan het oorspronkelijke straatprofiel van het Rijkenhage.

Op de foto's:

  • SZU002029166 0451, Ca. 1904. Fotocollectie Regionaal Archief Zutphen.
  • 0507_0001_0500 0507 Fotocollectie P.L.J. Dullaert 1950.
  • Foto 3 is genomen op 27 februari 2024. Foto Erfgoedcentrum Zutphen.