Erfgoed van de week: Aquarellen en tekeningen Izak. P.M. Willinck

Door Ron Elsinga

Onlangs werden op aanvraag scans gemaakt van aquarellen en tekeningen, die Izak P.M. Willinck (1829-1889) maakte tijdens zijn verblijf in Indonesië, het toenmalige Nederlands Indië. Eerder waren al soortgelijke werken van deze Izak Willinck gedigitaliseerd. Deze marine-officier in de koloniale tijd was blijkbaar ook een niet onverdienstelijk tekenaar en schilder.

Dat wij over de koloniale tijd van Nederland in Indonesië nu heel anders denken, neemt niet weg dat deze eigentijdse tekeningen een mooi kunstzinnig tijdbeeld geven van het Indonesische landschap. Gezien door de ogen van een lid van de Nederlandse bezettingsmacht in een tijd dat fotografie nog niet wijdverspreid was. Een tijd ook, waarin de Nederlandse overheersing, althans in Nederland, nog nauwelijks omstreden was.

In de overgeleverde en nu gedigitaliseerde werken legde Willinck belangstelling aan de dag voor leven en leefgebied van de gewone Indiër. Kampongs, landerijen, inlanders, vulkanen, een waterval en inheemse planten en bomen op midden- en west Java (Gedong en Tosari). Maar ook is de Nederlandse aanwezigheid te zien, zoals het park van de enclave Buitenzorg (het huidige Bogor).

Izak Petrus Marie Willinck Jr. was zoon van eveneens marine-officier Gerhard Willinck, die zijn broer Isaac Petrus Marie Willinck Sr. had vergezeld tijdens diens reis om de wereld (als eerste Nederlander) in 1835. Izak junior zou 16 jaar in Nederlands Indië gestationeerd blijven, waar hij afzwaaide als directeur van het Marine Etablissement te Soerabaja.

In 0214 archief van de Familie Willinck (1570-1982) vind je meer aquarellen en tekeningen van Izak Willinck: