Erfgoed van de week: 1+1=3

Collage tekeningenDankzij een samenwerking tussen de erfgoedpartners archeologie en archief kwamen we tot een bijzondere ontdekking…

Archeoloog Jos van Dalfsen wees ons op een beschrijvingsfout bij een tekening uit 1766 van een nooit gerealiseerde sluis/stuw tussen Berkel en IJssel, waarvan zij sporen hebben opgegraven. Anders dan de beschrijving vertelde, was dit niet wat we nu kennen als de Kattenhavenstuw, maar was déze stuw noordelijker van de Marspoort geprojecteerd. Alleen het kaartfragment dat Jos gebruikt om zijn aanname te onderbouwen herkende onze archivaris Ron Elsinga niet. Hij raakte op een dwaalspoor door de aanduiding ‘Houtwal’ en zocht de sluis nabij de huidige Houtwal in de Buitensingel, waar ten zuiden van de Spittaalbrug ook ooit een sluis was gepland, die niet doorging.

Op een andere kaart lukte de lokalisering ten noorden van de Marspoort wel. Ron kon nog wijzen op een smalle gracht die naast de lunette al bestond (bruine pijl, tekening 3) en de naastgelegen Marsch Dyk, die vanaf de Marspoort tot voorbij de lunetten liep (gele pijl). Ook wees hij op de vermelding op de sluistekening van een ‘Pakhuys van de Heer de Roller’ (groen pijl bij tekening 1 en tekening 4).

En toen bleek dat de archeologen net een paar meter daarnaast (hebben) opgegraven en funderingen van een (pak)huis gevonden. Deze die de archivaris zag was het meest noordelijke van een reeks, de archeologen hadden de meest zuidelijke. Nu kan de datering wel heel zeker in de 18e eeuw worden gelegd, terwijl ze eerst alleen waren gezien op de 1832 en 1823 kaarten uit 1823 en 1832.

Archeologie heeft een nauwkeuriger datering en het Regionaal Archief Zutphen een betere beschrijving bij een archiefstuk. 1+1=3