Erfgoed van de week: Twee nieuwe jassen

Hoek Turfstraat Zutphen Cecil november 2018Twee nieuwe jassen: één voor Turfstraat 35 en één voor Spoorstraat 6. Het hoekpand Turfstraat 35, Spoorstraat 6 stond de afgelopen weken in de steigers: twee panden die door functie en kleurgebruik in één adem worden genoemd als de voormalige muziekwinkel.

Sinds de jaren 60 zaten hier onder andere muziekhandel Van Haaren, Harry Wieten, muziekhandel Claassen en de Free Record Shop. De laatste jaren is dit pand in gebruik als kledingwinkel.

Nu hebben we de kap en de goot hersteld, de luifel vernieuwd en verkleind, de vitrinekasten verwijderd en de gevel geschilderd. De beplakkingen op de ruiten in de Spoorstraat waren al eerder door de eigenaar verwijderd.

Door gewijzigd kleurgebruik worden de twee panden verzelfstandigd en wordt de winkelpui van Turfstraat 35 losgemaakt van de bovenverdieping.

Met deze aanpassingen is een bijdrage geleverd aan de monumentale stad aantrekkelijk maken - een van de speerpunten van het college van Zutphen. Aantrekkelijk door rimpels weg te werken en door beide panden een nieuwe jas aan te trekken. Mét behoud van een eigen identiteit. Turfstraat 35 is een open pand met een zelfstandige en transparante winkelpui ten behoeve van de winkelfunctie aan de hoofdwinkelstraat en Spoorstraat 6 is een meer gesloten pand met een nevenfunctie in een doorloopstraatje.

De gesloten gevel van Spoorstraat 6 wordt binnenkort voorzien van muurpoëzie van de dichter Bashar Almashaan:

Waar ben ik nu nadat mijn hart is verpletterd?
Waar ben ik en mijn lichaam vraagt:
Waar was mijn begin en waar ga ik heen?
Wanneer worden mijn dromen aan de horizon gezien?