Erfgoed van de week: Een ‘passende aanpassing’ in Martinetsingel 7/7a

Gebouwen werden regelmatig aangepast aan de wensen van hun eigenaren. Vaak zijn deze latere toevoegingen zichtbaar aan de hand van zogenaamde bouwsporen zoals bouwnaden of gewijzigd materiaal- of kleurgebruik. Het komt ook wel eens voor dat wijzigingen zodanig zijn aangebracht dat het lijkt alsof deze vanaf de bouw aanwezig waren. Een mooi voorbeeld hiervan is Martinetsingel 7/7a.

Recentelijk heeft het hoekpand een nieuwe eigenaar gekregen, waardoor de gemeente de kans kreeg het gebouw beter te bekijken. Dit markante rijksmonument, gebouwd in 1898 door architect D.J. van Loo, markeert de hoek tussen de Martinetsingel, de Bleek en de Drogenapsteeg.

In 1922 besloot de toenmalige eigenaar het pand te splitsen. W. van Bilderdijk was belast met het ontwerp en bedacht een nieuwe ingang aan de zijde van de Drogenapsteeg die voorzien werd van huisnummer 7a. Oorspronkelijk was deze ruimte enkel voorzien van een kozijn dat een fraai uitzicht gaf op de Bleek.

Rechts van dit kozijn werd de nieuwe toegang bedacht. In kleur, materiaal en vormgeving is getracht om het bestaande na te bootsen en dat is goed gelukt. Enkele aanwijzingen doen echter vermoeden dat het om een latere toevoeging gaat. Met de plaatsing van de deur is namelijk de aanwezige symmetrie in dit deel van de gevel verdwenen. Zie hiervoor ook de historische foto uit ca. 1900 in onze beeldbank. Daarbij zijn minimale sporen in het voegwerk en in de stenen zichtbaar die een latere toevoeging verraden.

Desalniettemin is deze latere wijziging met kwaliteit en waardering voor het bestaande werk toegepast. Binnen moesten overigens drastischer maatregelen worden getroffen om het pand te splitsen. Deze waren echter zodanig aangebracht dat ze eenvoudig waren terug te draaien.