Erfgoed van de week: Signalement ‘Clootzak’

Signalement Clootzak Oud Archief 1801

Tijdens het scannen van de serie ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken van het Oud Archief van de stad Zutphen (1206-1815) uit 1801 kwam een van onze vrijwilligers een signalement tegen van Jan Goyvaerts, bijgenaamd… CLOOTZAK.

Je vraagt je af hoe hij aan deze bijnaam is gekomen. De bijnaam is in elk geval geen familienaam geworden, want die had deze man al. De in de Franse tijd ingevoerde naamsaanneming (iedereen moest een familienaam laten registreren, waarbij namen van steden niet werden toegestaan) wordt wel eens aangewezen als oorzaak van gekke namen zoals ‘Poepjes’ of ‘Naaktgeboren’, maar dat is toch waarschijnlijk een mythe omdat veel van dergelijke namen al vóór het naamdecreet als familienaam bekend waren.

Overigens waren signalementen als deze heel gebruikelijk in de achttiende en negentiende eeuw. We vinden ze veel terug in de correspondentie aan stadsbesturen van die tijd.