Erfgoed van de week: Mesolithische krabber Vitensterrein

Vuurstenen krabber uit de steentijd

Bij de herinrichting van het Vitensterrein op het Hoge West werd archeologisch onderzoek uitgevoerd. Daarbij kwam ook deze vuurstenen krabber tevoorschijn. Hij werd ca. 8.700 jaar geleden gebruikt door rondtrekkende steentijdjagers om pelzen mee te reinigen. Het is een van de tientallen vuurstenen werktuigen die hier werden opgegraven.

Uit dezelfde tijd dateren ook enkele kuilen, die mogelijk werden gebruikt om berkenteer te maken. Teer werd onder meer gebruikt als lijm, bijvoorbeeld om vuurstenen pijlpunten op een houten schacht te plakken. Verder werden er greppels uit de Romeinse tijd en volle middeleeuwen gevonden. Tot de jongere sporen behoort een zigzaggende loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog. Binnenkort zal het onderzoek worden voortgezet.