Erfgoed van de week: Een zeer onrustig winkelraam uit 1904…

Het pand Beukerstraat 29 werd afgelopen maand verbouwd voor de komst van Livera. Daarbij is met zorg gekeken naar de oorspronkelijke architectuur met gebrandschilderde ramen en rijke raamdetaillering. Door de jugendstil architectuur en de stedenbouwkundige situering op de hoek met de Lombardsteeg (met het portiek in de afgeschuinde hoek) is dit pand zeer beeldbepalend in het straatbeeld. Dit gevelbeeld kwam begin vorige eeuw in twee fasen (1904 en 1921) tot stand in opdracht van J. Nijkamp (boekhandel).

Maar dat ging niet vanzelf. In 1921 gingen de handen van de schoonheidscommissie niet op elkaar voor de koppeling van twee panden en het kopiëren van een gevelkozijn uit 1904. In het advies van 8 februari 1921 staat: “Maar het heeft zyne eigenaardige bezwaren op deze wijze twee gevels uit verschillenden tyd aaneen te rygen. … De principieele vraag die hier ter sprake komt, is, dat voorgesteld wordt, om met opoffering van een pretentielooze zeer rustige woonhuisgevel, een zeer onrustig winkelraam te repeteeren. Het ongewenschte hiervan behoeven wy U wel niet nader uiteen te zetten, de konsekwentie hiervan zou zyn, dat aan het leelyke toegestaan werd, over de geheele straatlengte voort te woekeren.”

Op de blauwdruk uit 1921 is te zien wat een anonieme bouwmeester bedacht. Gelukkig (voor de liefhebbers van gebrandschilderde ramen) komt er een oplossing en wordt het kozijnontwerp uit 1904 nog één keer gerepeteerd ten koste van één pretentieloos kozijn. Het andere kozijn rechts wordt geofferd: ingekort en versmald. Over pretentieloos gesproken…