Erfgoed van de week: Houtzaagmolen De Zwaan

Op het toekomstige bouwterrein ten noorden van de Noorderhaven stond ooit een windmolen. Het was een houtzaagmolen, genaamd De Zwaan, gebouwd in 1798. De afgelopen week ontdekten de archeologen van de gemeente de exacte locatie ervan. De zes funderingspoeren van de zeskantige molen werden teruggevonden. Er omheen werden de resten van bijgebouwen en watergangen gevonden. De aangevoerde boomstammen werden in de watergangen gewaterd en door de molen verzaagd tot timmerhout, opgeslagen en verhandeld. In 1877 werden de wieken verwijderd en werd het een op stoom aangedreven zagerij. In 1891 is het molencomplex gesloopt.