Erfgoed van de week: Oorlog en wederopbouw

Coehoornsingel

In mei herdenken we de oorlogsslachtoffers en de bevrijding van Nederland. De Tweede Wereldoorlog heeft zowel emotionele als fysieke ‘littekens’ achtergelaten. Ook in Zutphen. Met name rondom het stationskwartier, de Barlheze (Brugstraat-Molengracht e.o.) en het voormalige Oude en Nieuwe Gasthuis is dit goed zichtbaar, maar ook op andere plekken in de stad zijn gaten in de straatwand ontstaan die in de wederopbouwperiode of daarna weer zijn ingevuld.

Herinnering aan gevechten in de Coehoornsingel

Recentelijk werd ter voorbereiding voor werkzaamheden aan een monumentaal pand aan de Coehoornsingel in het archief naar bouwdocumentatie gezocht en kwam een interessante tekening naar voren. Dit betrof een opmeting van een achtergevel ten behoeve van herstelwerkzaamheden, waarbij duidelijk de sporen te zien zijn van oorlogsvoering. De tekening toont grote gaten in de gevel, een bovenlicht hangt scheef in het venster en het dak is deels ingestort. De eigenaar heeft bij deze herstelwerkzaamheden tevens de kans gegrepen om enkele ‘vernieuwingen’ in het huis aan te brengen. Gelukkig heeft men het pand niet als verloren beschouwd en is de hoofdvorm bewaard gebleven, zij het met de nodige interne wijzigingen.

Bureau Wederopbouw

Na de oorlog werd een speciaal gemeentelijk bureau opgericht om burgers en bedrijven te helpen om de schade aan hun panden te herstellen en de wederopbouw van de stad in goede banen te leiden. In sommige gevallen betekende dit complete nieuwbouw. In andere gevallen moesten enkel herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Er lag een flink opgave. Dit is nog goed te zien aan de verwoestingkaarten die aanwezig zijn in het Erfgoedcentrum Zutphen. Deze kaarten werden gebruikt voor het maken van de wederopbouwplannen. Deze zijn ook digitaal in te zien: