Erfgoed van de week: Het mysterie van Papa Bamberg

Het mysterie van Papa BambergIn het archief van het Oude en Nieuwe Gasthuis vinden we een brief van hofartist en illusionist Papa David Tobias Bamberg. Hij schrijft aan dr. Francken het volgende:

Den Weledele Her Dr. Francken,

Weledele Heer! Zutphen

Naar aanleiding uwer geeerde, kan ik
U Edele mede delen, dat het mij bijzonder vereeren
zal, wanneer ik met U Edele eene overeenkomst kan
treffen, voor uwe Patienten eene soiree Artistique
te kunnen geven, waarvoor ik hier bijvoeg een
volledig programma.
Ik stel mij voor uit deze, een avond program-
ma te kiezen, dewelke even als te Meer en Berg
Medemblik en Amsterdam, de algemene tevre-
denheid zal verwenden, en wel voor een minimum
honorarium van vijftig gulden netto of f 60-
Bruto, aangezien ik blijf overnachten.
Met het oog op veelvuldige aanvragen, en reeds
veel datums in september bezet zijn, is
een spoedige opgave van den datum der
uitvoering zeer gewenscht.
Gaarne zie ik hierop een gunstig ant-
woord te gemoed

Achtend
Papa Bamberg en Zn.
Hofartist etc.

De familie Bamberg was een beroemde Nederlandse familie van illusionisten. De eerste was Jasper, die in de achttiende eeuw vooral bekend als alchemist en beoefenaar van necromantie. Papa Bamberg (1843–1914), ofwel David Tobias, was achter-achterkleinzoon van deze Jasper en inmiddels had de familie wereldwijde faam. Samen met zijn zoon Theo trad hij zelfs op voor de koninklijke familie. De brief is een mysterie op zichzelf. Zo is het is onduidelijk of de brief door vader of zoon is geschreven. Ook de datum is een raadsel: er lijkt 23 augustus 1945 te staan, maar dr. Francken was al in 1935 met pensioen en Papa Bamberg overleed al in 1914. Of de illustere familie ooit een voorstelling voor de patiënten in Zutphen heeft verzorgd, weten we evenmin: in de archieven is verder niets terug te vinden…

https://www.joodsamsterdam.nl/david-tobias-bamberg/