Erfgoed van de week: Tonsuur

2019 09 03 Evdw tonsuur 0083 0881 2240 0001Onze charterdatabase wordt elk dag een stukje mooier en rijker gevuld. Collega’s plaatsen foto’s en samenvattingen (“regesten”) om deze bijzondere collectie oude oorkonden steeds beter toegankelijk te maken. En af en toe stuit je dan op een merkwaardige oorkonde. In het archief van het Bornhof zit deze verdwaalde oorkonde uit 1428 waarin staat dat het aartsbisdom van Keulen de eerste tonsuur toestaat aan ene Herman. Veel mannen van iets oudere leeftijd krijgen spontaan en ongewild een kale kruin. Hier wordt toch echt bedoeld de moedwillige kruinschering ten teken dat Herman als priester in de geestelijke stand werd opgenomen. De tonsuur was een bekend ritueel in de katholieke kerk. Al lange tijd is de kruinschering bij priesters in ongebruik en in 1973 werd het ritueel definitief afgeschaft.