Erfgoed van de Week: Een groen dak…

Een van de vele kwaliteiten van onze prachtige binnenstad is het historische gesloten dakenlandschap. Soms gaan er onder de oude dakpannen nog oudere, soms zelfs middeleeuwse kapconstructies schuil die al eeuwen het stadsgezicht bepalen. Het behoeft geen uitleg dat deze historische kappen goed onderhouden moeten worden om verval tegen te gaan. Er zijn vele gevaren die deze constructies kwetsbaar maken: naast vocht en brandgevoeligheid, kunnen ook de verkeerde condities worden gecreëerd die ongedierte zoals de boktor of bonte knaagkever aantrekken.

Omdat de binnenzijde van een (geïsoleerd) dak meestal wordt afgewerkt met bijvoorbeeld gipsplaten of andere voorzetwanden, kan een lekkage te laat worden waargenomen. Dit is niet alleen schadelijk voor de monumentale waarde, ook de constructie kan dermate verzwakt raken dat het gevaar kan opleveren voor de bewoner.

Zwammen

Dit behoeft overigens niet altijd bij geïsoleerde panden het geval te zijn. Tijdens een recentelijk bezoek aan een pand in de Heukestraat kwamen monumentenzorgers van de gemeente wel een heel bijzonder groen dak tegen. Wegens te weinig inspectie en uitblijven van herstel heeft regenwater vanuit een kapotte goot de kapconstructie onherstelbaar aangetast. Zo erg zelfs dat de muurplaat en een deel van het gebint volledig zijn ingerot. Zwammen gedijen, zoals op de foto te zien is, bijzonder goed op deze vruchtbare bodem. De schade voor dit deel van het monument is helaas onherstelbaar en zal snel moeten worden aangepakt om erger te voorkomen.

Inspectie

Met name panden waarvan enkel de begane grond in gebruik is, zoals bij verschillende winkels in de Beukerstraat, is het zinvol om meerdere keren per jaren de bovenvertrekken te inspecteren. Als er pas actie wordt ondernomen op het moment dat op het plafond van de begane grond lekkages te zien zijn, is het vaak al te laat...