Erfgoed van de week: Bronzen randbijl uit het midden van de bronstijd (ca 1575-1500 v. Chr.)

Randbijl WarnsveldDeze prehistorische bronzen bijl is gevonden in Warnsveld door amateurarcheoloog Stan Neuteboom in 2017. Op de flank van een hoogte in het landschap waarlangs een flinke beek stroomde, heeft iemand de bijl verloren of misschien zelfs bewust achtergelaten. Dit deel van de Warnsveldse enk is in de historische tijd gebruikt als bos en heidevelden.

De bijlkop is gedrongen (iets meer dan 5 bij 3 cm) en heeft hoge opstaande randen (ongeveer anderhalve cm). Omdat die randen omhoog staan heet dit type een randbijl. De houten steel, die niet overgebleven is, moest tussen de opstaande randen van de bijl vastgezet worden.
Zoals alle gebruiksvoorwerpen, waren ook bijlen aan technologische voortgang en mode onderhevig. Het uiterlijk van deze randbijl uit Warnsveld is bekend in een groter gebied in Noordwest-Europa, waaronder Nederland, België en Duitsland. Omdat in Nederland van nature geen koper of tin voorkomt, gaat het om import uit het buitenland (waarschijnlijk Duitsland). Het is mogelijk dat alleen het brons werd geïmporteerd waarna het brons hier in de buurt tot bijl gemaakt is, maar dat weten we niet zeker omdat er nog geen aanwijzingen zijn voor lokale bronsbewerking in deze periode.

De bijl is, samen met andere vondsten van Stan zoals een kernsteen, klingen en afslagjes, tijdelijk te bekijken in het Stedelijk Museum (Musea Zutphen). Vraag bij de balie naar de publieksvitrine!