Erfgoed van de week: Thieman: Dé eerste drukker van Zutphen

In november 2018 maakten we bekend dat Thieman Petersz. Os de Breda mogelijk de eerste Zutphense boekdrukker was én dat het door hem gedrukte werkje Costelicke scat der geesteliker rijckdom wel eens het oudste, in Zutphen gedrukte boek kon zijn. We zijn nu een jaar verder en het onderzoek door Marjolein Koudstaal heeft inmiddels aangetoond dat dit inderdaad zo was!

Er zijn geen oudere drukken bekend waarvan kan worden aangetoond dat zij in Zutphen zijn gedrukt. Zo nu en dan doet zelfs het verhaal de ronde dat Thieman de eerste drukker van Gelderland zou zijn. Dit is echter niet juist: Gerardt van Leempt drukte in 1497 in Nijmegen de eerste Nijmeegse én Gelderse boeken.

Thieman verkocht in 1516 de drukkerij van zijn vader Peter in Zwolle. Binnen twee jaar na de verkoop vertrok hij uit Zwolle. In Zutphen pakte hij het boekdrukken weer op: in 1518 drukte hij in Zutphen de Costelike scat der geesteliker rijckdoem. Het door Thieman gedrukte werk is zeer katholiek: de abt van het klooster in Selwerd, Robert van Keulen, beschrijft in het boekje hoe een gelovige een aflaat kan verdienen. Naast dit stichtelijke werk, drukte Thieman in 1521 ook brieven voor Karel van Gelre; waarschijnlijk is hij dan ook al snel doorgereisd naar Arnhem. Momenteel wordt nog onderzoek gedaan naar de woonplaats van de familie Thieman.

In 2020 zal een uitgebreid artikel over deze drukker verschijnen. Houdt het nieuws van het Erfgoedcentrum Zutphen in de gaten voor een aankondiging!