Erfgoed van de week: Abdijsiroop

2020 03 25 Abdijsiroop 2020 03 25 abdijsiroopxx

 

Een opgraving aan de Halvemaanweg in Doesburg heeft een actuele vondst opgeleverd. Het gaat om een cilindervormige, naar boven toe iets breder wordende industrieel vervaardigde fles met een ijzeren schroefdop. In reliëfletters is op de voorzijde te lezen: AKKER ABDIJ SIROOP / SIROPE DE ABBAYE en op de achterzijde L.I. AKKER.

Akker-abdijsiroop werd in Rotterdam geproduceerd (niet dat Rotterdam een abdij had) en bestond oorspronkelijk uit suikerwater met kaneel. Akker Abdijsiroop werd in 1918, toen de Spaanse griep uitbrak, aangeprezen als hét middel daartegen. Het hielp trouwens ook tegen bronchitis, astma, kinkhoest, slijmhoest, neusverkoudheid en hooikoorts. De advertenties spreken boekdelen: “Bescherm Uw vrouw, Uwe kinderen, Uw-zelf door vandaag nog een flesch ABDIJSIROOP in huis te nemen. Een paar lepels per dag kunnen verkoudheid en Spaansche Griep voorkomen.”
Bij epidemieën doet niet alleen het boerenverstand, maar ook “baat het niet dan schaadt het niet” zich gelden. We wensen u sterkte, gezondheid en een zoete dronk!

Het is overigens goed denkbaar dat deze fles uit 1918 stamt, aangezien het terrein in 1918 werd opgehoogd in verband met de bouw van het badhuis bij de kazerne.