Erfgoed van de week: Kapittelzaal Broederenklooster

Onze collega's van Monumentenzorg constateerden dat, ondanks de coronacrisis, de verbouwing van het oude Broederenklooster tot hotel gestaag vordert. Veel moet conform wettelijke normen achter brandveilige plafonds verdwijnen, maar de westmuur van de vroegere kapittelzaal is ontpleisterd en blijft in het zicht. Eigenaar A. de Lange heeft voor de centrale toegangsdeur van deze zaal speciale bakstenen laten bakken, waarmee de bestaande gotische profilering uit de veertiende eeuw kan worden aangevuld en de opening weer in volle glorie kan worden hersteld.