Erfgoed van de week: Ringnaald

Ringnaald archeologieHet erfgoed van de week is dit tien centimeter lange bronzen pinnetje. Het werd gevonden door een vrijwilliger met een metaaldetector bij het archeologische onderzoek dat voorafging aan de aanleg van een nieuwe toegangsweg naar de Revelhorst (Boggelderenk).

Ter plekke werd een goed bewaarde nederzetting uit de late bronstijd aangetroffen. Het pinnetje oogde erg oud en er werd rekening mee gehouden dat het ging om een kledingnaald uit die periode (ca. 1000-800 voor Christus). Naalden uit die tijd hebben soms een oogje in de schacht en ook bij dit exemplaar was er duidelijk sprake van een afgebroken oog. Maar de puntjesdecoratie komt in deze periode niet voor.

Intussen werd er druk gediscussieerd op de detector-appgroep van de betrokkenen bij de opgraving en op een bekend metaaldetectieforum. Daar vandaan kwam het verlossende antwoord: het gaat om een vroegmiddeleeuwse kledingnaald. Hij bestond oorspronkelijk uit een kleine ring die door het oogje liep, als een gesp met een te lange angel. Verder onderzoek maakte duidelijk dat dit een ringnaald is van een type dat voorkomt in Noord-Europa van Dublin tot Gotland en dat de datering ervan globaal ligt tussen 850 en 1050 na Christus. Met andere woorden: het is een typisch Viking-object. Maar of het object hier via handel of met de Vikingstrooptocht in 882 in Zutphen terecht is gekomen, zal wel nooit opgehelderd worden…