Erfgoed van de week: Grenspaal Zutphen-Brummen weer hersteld

Om de bestuurlijk (geografische) grenzen tussen gemeenten te markeren, werden stenen palen geplaatst. Deze grenspalen, evenals andere markeringspalen, waren vroeger een veel voorkomend verschijnsel. Ze markeerden bijvoorbeeld private en publieke eigendommen en bestuurlijke rechtsgebieden. In de afgelopen eeuw heeft echter een groot aantal het veld moeten ruimen. Veelal door onbekendheid, onverschilligheid, vandalisme of per ongeluk. Maar deze palen vertegenwoordigen een belangrijke cultuurhistorische waarde.

In de zomer van 2020 attendeerden bezorgde burgers de gemeente erop dat de gemeentelijke grenspaal aan de Vliegendijk was verdwenen. Deze paal bevond zich ter hoogte van de Hoendernesterbeek en markeerde de grens tussen de gemeenten Zutphen en Brummen.
Bij navraag bleek dat de paal op 11 maart 2020 omver was gereden. Hierdoor was hij in twee stukken gebroken. Een dader kon helaas niet worden gevonden. Collega’s van het Team Beheer en Onderhoud van de gemeente hebben zich ontfermd over de paal en de twee helften naar de gemeentewerf gebracht. Na intern beraad werd besloten de grenspaal te herstellen en terug te plaatsen. De Firma Koninklijke Hesselink B.V., onder andere gespecialiseerd in de restauratie van grafmonumenten, heeft de grenspaal in oude luister hersteld. Op 9 november is de paal weer teruggeplaatst en markeert hij wederom de grens tussen Zutphen en Brummen.

Gemeente Brummen? Moet het niet gemeente Voorst zijn?

Je zou verwachten dat de gemeente Brummen zich enkel aan de zuidzijde van De Hoven bevindt en dat De Hoven aan de noordzijde grenst aan de gemeente Voorst. De gemeentegrens van Brummen loopt echter met een lus om De Hoven heen. Daarom markeert de paal de grens tussen de gemeenten Zutphen en Brummen.