Erfgoed van de week: Achter de schermen

Dat de stad Zutphen eeuwenoud is, is voor veel mensen bekend. Maar veel van deze tastbare geschiedenis is voor de normale bezoeker niet altijd zichtbaar. Het kwam veelvuldig voor dat voorgevels door de eeuwen heen werden vernieuwd volgens de toen geldende mode, maar dat het achterliggende casco gehandhaafd bleef. Achter ‘de schermen’ kom je daarom van alles tegen: middeleeuwse muren met kloostermoppen, kaarsnissen, vakwerkindeling, historische verdiepingsniveau ’s, historische schilderingen of fresco’s etc. Deze herinneringen zijn voor monumentenzorgers een rijke bron aan informatie. Ze helpen te begrijpen hoe het gebouw tot stand is gekomen en hoe het door de eeuwen heen werd gebruikt. Daarom moeten ze worden behouden.

Een leuk voorbeeld is dit prachtige stenen kruiskozijn van een pakhuis in de Heukestraat, dat de monumentenzorgers van de gemeente Zutphen aantroffen. Deze zandstenen kruiskozijnen zijn een zeldzaamheid geworden in de historische binnenstad. Het was bekend dat in de pand nog resten van een oudere voorganger aanwezig zijn, maar die zijn niet zichtbaar vanaf de straat. In hetzelfde pand zijn ook nog resten van spitsboogvormige vensternissen aanwezig.

Het betreffende pakhuis stond een tijdlang leeg en er was sprake van achterstallig onderhoud, maar als het goed is, krijgt het binnenkort weer de aandacht die het verdient.