Erfgoed van de Week: een theelepeltje

Theelepel 1953 ArcheologieIn 1953 ontstond het plan om een internationale rijksweg dwars door Zutphen aan te leggen. Deze zou vanaf de IJsselbrug dwars door de stad naar het oosten moeten lopen. Daarvoor werden alle gebouwen aan de Berkelzijde van de Rijkenhage gesloopt, inclusief zilversmederij Hollandia, waarvan de oorsprong via kazerne en Burgerweeshuis teruggaat tot het middeleeuwse convent Het Rondeel. Alleen het Leeuwenhuisje, het achterhuisje van het chique zeventiende-eeuwse pand van rentmeester Van Sonsvelt, bleef dit lot bespaard. Op het Hagepoortplein kwam een tankstation. De Molengracht en de Berkelsingel waren wel breed genoeg voor de plannen. Deze hoofdroute werd in 1971 al weer grotendeels overbodig door de A1, maar de kaalslag was niet meer terug te draaien.

Behalve het mooie groene grasveld dat er nu langs de Berkel ligt en de sinds kort weer zichtbare muurresten, herinnert weinig aan die sloop. Maar er zijn enkele archeologische vondsten gedaan die duidelijk aan deze sloop te relateren zijn. In letterlijke zin is dit bijvoorbeeld een grote voorhamer waar de letters REX op gelast zijn, waarschijnlijk een afkorting van de naam Rexwinkel, een bedrijf uit Eefde dat in 1944 het levenslicht zag. Maar als “Erfgoed van de Week” hebben we een theelepeltje in de aanbieding. Hierop staat het logo ANB: de Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond. Daaronder het jaartal 1953 en het getal 60.000, wat mogelijk slaat op het ledental van de ANB.
Men kan zich goed voorstellen dat in 1953 een van de slopers in de schaftkeet tevreden de suiker door zijn koffie roerde met dit lepeltje.