Erfgoed van de week: Peilschaal

De peilschaal die onze archeologen deze maand ontdekten in de oude kademuur van 1869/70 aan de IJsselkade is misschien niet heel erg oud, maar wel een belangrijk (waterstaatkundig) stuk erfgoed!

Via deze peilschaal werd de waterstand van de IJssel bijgehouden t.o.v. het Amsterdams Peil. De schaalverdeling is – zoals na 1820 gebruikelijk – volgens het Nederlands metriek stelsel, maar de aanduiding is nog in ellen (gelijkgesteld aan meters). Leuk detail: bij de oplevering van de kademuur in 1870 was de aanduiding in ellen al weer verouderd; een jaar daarvoor was namelijk wettelijk bepaald dat voortaan meters, decimeters, centimeters en millimeters dienden te worden vermeld…