Erfgoed van de week: “Gedenkt den prot. Armen”

Deze ‘collectekist’ hangt aan de rechter binnengevel van het houten poortgebouw aan de Warnsveldseweg. Het is een rijk gedetailleerd kistje dat met gietijzeren rozet-ankers aan de houten gevel is gemonteerd.

In een Koninklijk Besluit uit 1827 werd bepaald dat gemeenten met meer dan duizend zielen over een begraafplaats buiten de bebouwde kom moesten beschikken. Voor Zutphen ontwierp J.D. Zocher aan de Warnsveldseweg in 1829 een begraafplaats in landschapsstijl met een romantisch karakter. Niet alleen begraven op een van de drie eilanden, maar ook recreatief wandelen vond Zocher belangrijk. Na afloop van een begrafenis of rondwandeling kon de bezoeker de protestante armen gedenken door een gift te doen in het kistje. De rondwandeling om de eilanden resteert nog in ongewijzigde vorm.

Na jaren van verval wordt op dit moment (november 2021) het houten poortgebouw gerestaureerd. Uiteraard zal het kistje als onderdeel van het rijksmonument behouden blijven.