Erfgoed van de week: ZVTPHEN, 1649

Z 00598Dit jaar hebben we het vooral over de negentiende eeuw. En wekelijks vullen we onze webtentoonstelling aan over Zutphen in 1485. Maar in deze Erfgoed van de week maken we een uitstapje naar de zeventiende eeuw: 1649. Ook zonder dat de naam op de plaat staat, herken je direct Zutphen op deze kaart. Het is een ingekleurde kopergravure van Joan Blaeu die de plattegrond van Zutphen voorstelt.

Deze kaart heeft het oosten bovenaan. Rechtsboven zie je het wapen van de Graafschap Zutphen. Het wapen dat je rechtsonder zit, bij de legenda, is het stadswapen. 

Voltooid beeld

Nicolaes van Geelkercken maakte in 1639 ook een plattegrond, maar de uitwerking van Blaeu is op onderdelen fraaier. Hij geeft een nauwkeurig en voltooid beeld van de torenstad.

De plattegrond geeft de stad weer na de aanleg van de vestingwerken door Metius en Schelven, met bastions en drie hoornwerken. De in 1604 aangelegde schipbrug is duidelijk zichtbaar, evenals de Nieuwe Nieuwstadspoort uit 1616. Ook de Wijnhuistoren (nog in aanbouw toen Van Geelkerckens plattegrond verscheen, bij Blaeu voltooid) staat er al op en de adellijke hoven zijn goed herkenbaar aan hun bekroonde traptorens. 

"Kaarten Arie"

Deze kaart maakt onderdeel uit van de unieke kaartencollectie van Arie de Zeeuw. Deze Zutphenees verzamelde zijn leven lang historische kaarten en prenten. Na zijn overlijden in jauari dit jaar liet "Kaarten Arie" er maar liefst zo'n 1500 - waarvan een deel uniek - na aan het Stedelijk Museum Zutphen. Afgelopen maand vond de officiële overdracht aan het museum plaats.

In het museum is ter gelegenheid hiervan een tentoonstelling ingericht met kaarten uit de Collectie De Zeeuw. 

Lees ook: 

https://erfgoedcentrumzutphen.nl/ontdekken/ontdek/nieuws/578-unieke-kaartencollectie-de-zeeuw