Erfgoed van de week: “Tarwe bij matigen aanvoer niet bijzonder geanimeerd…"

Kaleidoskoop 1851 08 23 004aMidden in de overgang naar het nieuwe oogstseizoen was ruim 170 jaar geleden de tarweaanvoer op de markten in Deventer en Zutphen matig en liepen de prijzen op. Zo valt op te maken uit de marktberichten in De Kaleidoskoop van 28 augustus 1851. De oude voorraden liepen terug en nieuwe oogst moest nog op de markt verschijnen. Een seizoensgebonden, dus tijdelijke schaarste. Heel anders dan vandaag, waar de oorlog in de graanschuur van een deel van de wereld (Oekraïne) de (hopelijk ook tijdelijke) krapte veroorzaakt.

Het was een betrekkelijk rustige periode in de negentiende eeuw; nergens in Europa woedden oorlogen, de Duits-Franse oorlog (1870-1871) zou pas een kleine twintig jaar later uitbreken. En de landbouwcrisis als gevolg van goedkope graanimporten door de mechaniserende Amerikaanse landbouw zou nog eens acht jaar later beginnen (1878).

Tegenwoordig wordt graan verhandeld op (termijn)beurzen, zoals die in Parijs. Tot ver in de negentiende eeuw echter, was de graanmarkt een regionale, zelfs lokale aangelegenheid. Zo blijkt ook uit deze krantenberichten: Zwolle, Deventer, Arnhem, Zutphen. De Zutphense graanmarkt was al sinds de middeleeuwen gevestigd aan de Groenmarkt (in de middeleeuwen Rogge- of Korenmarkt). Niet zo gek als je bedenkt dat pas in de tweede helft van de negentiende eeuw de industrialisatie pas goed op gang kwam, en dat tot die tijd veel stedelijke economieën dus nog grotendeels dreven op de handel in – en verwerking van landbouwproducten.

Meer lezen over de ontwikkeling van de Zutphense economie in het algemeen en die van de agrarische marktplaats Zutphen in het bijzonder? Lees het artikel Ruimtelijke ontwikkelingen in Zutphen tussen 1874 en 1940 in onze Periodiekenviewer.