Erfgoed van de week: Over smaak valt niet te twisten

Het pand Waterstraat 5 is in 1908 gebouwd als rijksbelastingkantoor door stadsarhitect F.J. Etteger. De oorspronkelijke vorm en architectuur vinden we op een foto uit 1939, genomen door de heer P.L.J. Dullaert. Deze foto is genomen vanaf de omloop van de toren van de Walburgiskerk in westnoordwestelijke richting. Rechtsonder zien we het pand Waterstraat 5.

Een foto uit 2020 van Pascale Drent vanaf dezelfde positie laat zien dat het zachte beeld, zoals de architect het in 1908 bedoelde, wordt verstoord door zware accentlijnen in de gevelopeningen (de kozijnen) en ter hoogte van de goot. De eigenaar van het pand wenst een meer op de architectuur afgestemd kleurenpallet. Een mooie samenwerking tussen Ramon en Coos van schildersbedrijf Terlak en de adviseurs van cluster monumentenzorg Zutphen kwam op de steiger tot stand.

Nabij de goot werden verfschilfers verwijderd en onderzocht. Er werden proefstukken opgezet. Deze werden vergeleken met de verfschilfers en beoordeeld in samenhang met de in de gevel aanwezige diamantkoppen en bakstenen kroonlijstversieringen. ‘Over smaak valt niet te twisten’, maar over de bij architectuur passende kleuren zeker wel! De eerste proefstukken werden als “te geel”, “te flets”, “te zoet” beoordeeld. Uiteindelijk werden voor zowel de goot en gootklossen, de deuren, het raam- en kozijnhout de passende kleuren gevonden. Van het onderzoek naar de passende kleur voor het kozijnhout werden een aantal foto’s gemaakt. Het uiteindelijke resultaat kunt u binnenkort op locatie (hoek Waterstraat- Kuiperstraat) bewonderen.