Erfgoed van de week: Paltsprijs voor hoek Beukerstraat-Oudewand

Dit pand op de hoek Beukerstraat-Oudewand krijgt niet alleen de titel ‘Erfgoed van de week’, het heeft ook de Paltsprijs 2022 gekregen! Die prijs werd afgelopen vrijdag, tijdens de opening van de Open Monumentendagen, uitgereikt. Het is de prijs voor het best gerestaureerde pand binnen de gemeente Zutphen, waarbij een grote bijdrage wordt geleverd aan de versterking van de historische beeldkwaliteit. De jury koos unaniem voor de ontwikkeling van deze hoek. En daarom kiest cluster monumentenzorg van de gemeente Zutphen deze ontwikkeling nu als Erfgoed van de Week.

In het juryrapport staat: “Tot 1995 bezochten vele inwoners van Zutphen op deze locatie de ruime toonzalen van meubelbedrijf Resink. Deze waren in het verre verleden ontstaan door, zowel op de begane grond als op de verdieping, percelen samen te voegen en muren te slopen. In 1995 kocht een nieuwe eigenaar naast de panden van Resink ook de panden aan de Oudewand. Hoewel deze eigenaar de gewenste schaalverkleining aan de zijde van de Beukerstraat realiseerde, werd aan de zijde van de Oudewand de historische structuur behoorlijk aangetast.

“In 2017 kwam de huidige eigenaar in beeld. Hij herstelde samen met bouwbedrijf Christiaans de panden mede op basis van bouwhistorisch en kleurhistorisch onderzoek. Daarbij werden wijzigingen doorgevoerd waarbij de historische structuren werden gerespecteerd en waar mogelijk terug gebracht. De gevels werden hersteld of ‘historiserend’ vernieuwd en voorzien van nieuwe kleuren. Een plek die anoniem was geworden, heeft het afgelopen jaar door deze ontwikkeling betekenis gekregen. Ook de realisatie van negen woningen op de verdieping laat de panden leven en is van meerwaarde voor de leefbaarheid van de binnenstad van Zutphen. Door de sloop van een hoge aanbouw aan de achterzijde van het pand, is vanaf de Paardenwal meer zicht gekomen op de achtergevels van de panden aan de Beukerstraat. Bovendien werd daardoor licht en lucht gecreëerd voor de omliggende bebouwing. Kortom, een ontwikkelingen die een eerste Paltsprijs waardig is.”