Erfgoed van de week: Voortschrijdend inzicht

2023 05 03 APE2013 306 Wendisch schedebeslag

In 2013 werd er een opgraving verricht in de voormalige straat Apestert, tegenover de Broederenkerk, op de plek waar nu de “Engelenburght” staat. Dat leverde onder andere middeleeuwse huisplaatsen, scheepsresten, schoenen en een grote hoeveelheid metalen objecten op. Allemaal uit de dertiende eeuw.

Daarna begon Team Archeologie aan de determinatie van dit vondstmateriaal. Een van de vondsten was een dubbelgevouwen messing plaatje met een versiering van zes bollen aan iedere zijde. Bij gebrek aan beter werd het stuk omschreven als een riemtong voor een tas. Mogelijk. Zoals zo vaak – archeologen weten zelden iets 100 procent zeker. En inderdaad, tien jaar later kwam het verlossende antwoord: het blijkt een versteviging van een messchede te zijn.
Het type moest echter gezocht worden in de Deense literatuur, want dit type beslag wordt gevonden in Denemarken en Zuid-Zweden. En dit specifieke type vooral rond Sjælland. Dat is interessant, want daar had Zutphen in de dertiende eeuw een handelspost (vitte), bij de plaats Dragør, en ook vlak daar tegenover in Skanör.

Ook een nieuw inzicht is de datering van dit type. Die loopt volgens de Denen tot 1200, maar dit object is toch echt iets jonger.

Wat erg helpt is dat er tegenwoordig veel meer online te vinden is dan vroeger. De hoeveelheid online-collecties en pdf-s van artikelen neemt nog steeds explosief toe. En het aantal voortschrijdende inzichten ook...