Erfgoed van de week: Oude geveltop toont nu haar geheimen

Zaadmarkt zijgevel sporenHet zal weinig mensen zijn ontgaan dat de afgelopen twee maanden de rechter zijgevel van Zaadmarkt 100 in de steigers stond. Het pleisterwerk moest worden vernieuwd. Een uitgelezen kans om meer te weten te komen over deze gevel. Het huis en zijn zolders waren al eens - samen met de Werkgroep Bouwhistorie van de Historische Vereniging Zutphen - onderzocht en de twee kappen aan de straat dendrochronologisch gedateerd.

Een groot deel van het sporenhout van de rechter kapconstructie is gekapt in de periode 1336 – 1343, de gebinten zijn in 1639 geplaatst. De documentatie van de gevel maakte duidelijk dat niet alleen de kapconstructie grotendeels uit de veertiende eeuw dateert, maar dat ook de bijbehorende noordelijke topgevel nog vrijwel geheel uit die tijd overeind staat. Het bleek bovendien mogelijk aan de hand van de bouwsporen een beeld te vormen van de veertiende-eeuwse architectuur van de gevel.

Met dank aan met Stichting BOG, die het gebouw namens eigenaar Stichting Sint Anthony Groote Broederschap beheert, is een manier gevonden om de gevel weer te pleisteren, maar wel zo dat de veertiende-eeuwse bouwsporen van gotische nissen in de geveltop zichtbaar bleven vanaf de Zaadmarkt. Voor de oplettende kijker is de binnenstad van Zutphen weer verfraaid met een bijzondere gevel.

Op de foto's:
De zijgevel van Zaadmarkt 100 aan het Kerkstraatje met in de geveltop de zichtbaar gemaakte bouwsporen van gotische nissen.
Tijdens de documentatie van de gevel kwamen diverse aanpassingen tevoorschijn. De oudste fase dateert uit de veertiende eeuw (roodbruin).