Steden, dorpen en gehuchten

Voor de verschillende buurtschappen, dorpen en steden is er door de eeuwen heen op bestuurlijk gebied veel veranderd. Soms waren zij een eigen, zelfstandige gemeente en zijn ze later ondergebracht bij een grotere, of zijn ze van de ene gemeente naar de andere "verhuisd". In dit informatieblad bieden we een overzicht van verschillende plaatsen in het werkgebied van het Regionaal Archief Zutphen en de bijbehorende gemeente(n).

Onder welke gemeente valt de plaats (1851- heden)?

Als uitgangspunt voor onderstaande tabel zijn de steden, dorpen en buurtschappen in de huidige gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen genomen. In deze tabel zijn dus niet alle plaatsen vermeld die bij de gemeente Bronckhorst horen. In de tabel is de situatie tussen 1851 en 2010 weergegeven. In 1851 werd de Gemeentewet van kracht, waarmee het bestuur in alle gemeenten gelijkgesteld werd.

Overzicht van de plaatsen en de bijbehorende gemeente(n)

Almen: tot 2005 Gorssel; vanaf 2005 Lochem
Ampsen: tot 1971 Laren; vanaf 1971 Lochem
Angeren: tot 2005 Gorssel; vanaf 2005 Lochem
Armhoede: Lochem
Barchem: tot 1971 Laren; vanaf 1971 Lochem
Bosheurne: tot 1971 Laren; vanaf 1971 Lochem
Broek: Brummen
Bronsbergen: tot 2005 Warnsveld; vanaf 2005 Zutphen
Brummen: Brummen
Coldenhove: Brummen
Cortenoever: Brummen
Delden: tot 2005 Vorden; vanaf 2005 Bronckhorst
Dochteren (klein en groot): tot 1971 Laren; vanaf 1971 Lochem
Eefde: tot 2005 Gorssel; vanaf 2005 Lochem
Eerbeek: Brummen
Empe: Brummen
Epse: tot 2005 Gorssel, vanaf 2005 Lochem
Eschede: tot 2005 Gorssel; vanaf 2005 Lochem
Exel: tot 1971 Laren; vanaf 1971 Lochem
Gorssel: tot 2005 Gorssel; vanaf 2005 Lochem
Groot Dochteren: tot 1971 Laren; vanaf 1971 Lochem
Hall: Brummen
Harfsen: tot 2005 Gorssel; vanaf 2005 Lochem
Heimriete: Brummen
Hoven, De: Zutphen; Brummen (deels) tot 1862
Joppe: tot 2005 Gorssel; vanaf 2005 Lochem
Katgershoek: Lochem
Klein Dochteren: tot 1971 Laren; vanaf 1971 Lochem
Kranenburg: tot 2005 Vorden; vanaf 2005 Bronckhorst
Kring van Dorth [1]: tot 2005 Gorssel: vanaf 2005 Lochem
Langen: tot 1971 Laren; vanaf 1971 Lochem
Laren: tot 1971 Laren; vanaf 1971 Lochem
Larense Broek: tot 1971 Laren; vanaf 1971 Lochem
Leesten: tot 1989 Warnsveld; vanaf 1989 Zutphen
Leuvenheim: Brummen
Linde: tot 2005 Vorden; vanaf 2005 Bronckhorst
Lochem: Lochem
Medler: tot 2005 Vorden; vanaf 2005 Bronckhorst
Mossel: tot 2005 Vorden; vanaf 2005 Bronckhorst
Nettelhorst: Lochem
Oeken: Brummen
Oolde: tot 1971 Laren; vanaf 1971 Lochem
Quatre Bras: tot 2005 Gorssel; vanaf 2005 Lochem
Rhienderen: Brummen
Tonden: Brummen

[1] Kring van Dorth was in de periode 1818-1831 een zelfstandige gemeente.

Valkuilen

  • De grenzen van de kerkelijke gemeenten komen niet overeen met die van de burgerlijke gemeenten. In het informatieblad DTB-boeken is een tabel opgenomen die houvast geeft bij het bepalen welke kerkelijke gemeente bij welk gehucht, dorp of stad hoorde.
  • Vanaf 1851 zijn er behalve de gemeentelijk herindelingen die in bovenstaande tabel zijn opgenomen ook nog wat (kleinere) grenswijzigingen geweest die bij het vinden van gegevens (bijvoorbeeld bouwtekeningen, zie informatieblad Bouwtekeningen) hinderlijk kunnen zijn.