Auteursrecht en reproducties

Er vindt steeds meer digitale dienstverlening door erfgoedinstellingen plaats en steeds vaker worden bronnen online geraadpleegd en gedeeld. Niet alle collectiestukken zijn of worden echter digitaal beschikbaar. Ook niet alle collectiestukken zijn -wanneer ze wel beschikbaar zijn- te downloaden of te delen. Dit kan te maken hebben met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar dikwijls ook met auteursrechten. Dit informatieblad zal niet volledig zijn, maar we proberen u een aantal handreikingen te doen, zodat u makkelijker weet wat uw rechten én plichten zijn bij het downloaden, opslaan en delen van collectiestukken van de Zutphense erfgoedpartners.


Afbeeldingen

Wel of niet downloaden

In de collecties Beeld en Geluid en Voorwerpen zijn veel afbeeldingen opgenomen. Deze afbeeldingen komen uit de collecties van het Stedelijk Museum Zutphen (SMZ), de afdeling Archeologie van de gemeente Zutphen en het Regionaal Archief Zutphen. Wanneer u een afbeelding opent, ziet u in de details direct of er auteursrecht op rust. In de verticale balk links is een icoontje van een pijltje opgenomen. Wanneer u dit aanklikt, krijgt u informatie over de mogelijkheden om de afbeelding te downloaden.

Veel afbeeldingen kunt u kostenloos downloaden. Maar er zijn ook veel afbeeldingen die u niet kunt downloaden. Dit kan het gevolg zijn van auteursrecht, maar ook van de AVG of het portretrecht. Wilt u een van deze afbeeldingen gebruiken, dan kunt u altijd contact opnemen met de rechthebbende of met het Erfgoedcentrum Zutphen. In enkele gevallen kan de rechthebbende u alsnog toestemming geven voor gebruik.

Europese wetgeving

Op het moment wordt in Europa een Europese auteursrechtwetgeving gevormd. Deze wetgeving kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van het beeldmateriaal van de erfgoedpartners. Het Erfgoedcentrum Zutphen volgt deze ontwikkeling zorgvuldig en we zullen onze gebruikers via nieuwsberichten op de hoogte houden van de gevolgen van deze wetgeving voor onze collecties.

Om onze collectie zo correct mogelijk beschikbaar te stellen, werken we aan de toepassing van de Creative Commons licenties op onze portal. Meent u zelf rechthebbende zijn van een van de collectiestukken, of heeft u op grond van bijvoorbeeld het portretrecht bezwaar tegen publicatie van een collectiestuk, neem dan vooral contact met ons op.

Archiefstukken

Gemeentelijke archieven

Archiefstukken bevatten historische informatie over zeer uiteenlopende onderwerpen. De archieven van overheidsinstanties zijn voor het overgrote deel openbaar. Van een aantal archiefstukken is de openbaarheid beperkt om zo de privacy van nog levende personen te beschermen. Dat kan volgens de Archiefwet die voor onze gemeentelijke archieven van kracht is. Deze archiefstukken zijn niet aan te vragen. U leest hier meer over in de toelichting op de Collectie Archieven.

Particuliere archieven

Particuliere archieven vallen niet onder de Archiefwet. Toch zijn ook bij deze archieven enkele stukken vanwege de privacybescherming beperkt openbaar. Als een archief alleen door het Regionaal Archief Zutphen wordt beheerd, maar niet in eigendom is, bepaalt de eigenaar van het archief welke stukken openbaar zijn en welke niet. Informatie over de openbaarheid staat boven de inventaris onder het kopje Voorwaarden voor raadpleging en gebruik.

Boeken en tijdschriften

In de collectie Bibliotheek en documentatie kunt u bepaalde publicaties downloaden. Dit betekent echter niet dat hier geen auteursrecht op rust. Boeken zijn onderhevig aan auteursrecht vanaf de datum van publicatie tot 70 jaar na de sterfdatum van de maker(s). Dit recht berust hierdoor op het grootste gedeelte van de collectie. U mag de informatie uit deze aangeboden bestanden dus wel gebruiken, maar nooit letterlijk overnemen zonder dat u duidelijk aangeeft dat u citeert. Wanneer u informatie uit een publicatie gebruikt, zorg dan altijd voor een goede bronvermelding.

Bijvoorbeeld:
Brord van Stralen, Jeroen Kummer en Freek Pereboom (red.), Lezen in Geldersen Overijsselse bronnen. Gids bij oud schrift in Gelderland en Overijssel (Kampen 1998) p. 15.

Bouwvergunningen

Bijna iedere gemeente heeft een serie bouwvergunningen (tegenwoordig spreekt men van ‘omgevingsvergunningen’). De serie loopt meestal al vanaf het begin van de 20ste eeuw en vloeit voort uit de Woningwet van 1901. Sindsdien mocht er niet meer zonder vergunning worden gebouwd. 

Recht van de maker

Ook deze dossiers hebben te maken met auteursrecht. De architect heeft als maker het auteursrecht op zijn werk, tenzij dit is overgedragen aan bijvoorbeeld de opdrachtgever. Gelukkig is voor eigen gebruik (bijvoorbeeld  verbouwing, aan- of verkoop) het reproduceren van de dossiers toegestaan. U leest meer over de rechten van architecten op de website auteursrecht.nl.

Privacy en bouwvergunningen

Naast auteursrechten, hebben bouwvergunningen ook te maken met de AVG. Bij de aanvraag van een vergunning moeten immers veel persoonlijke gegevens worden ingevuld. In het kader van deze privacywetgeving levert het Regionaal Archief Zutphen standaard alleen scans van de tekeningen en niet van de vergunningaanvraag. Raadpleeg de toelichting op de collectie Bouwvergunningen voor meer informatie over reproducties van deze dossiers.

Meer lezen

  • Meer over de verschillende vormen van auteursrecht, leest u op www.auteursrecht.nl de site van de Federatie Auteursrechtbelangen.
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt nader toegelicht op de website van de Rijksoverheid.
  • Het Nationaal Archief belicht op een speciale pagina over openbaarheid de verschillende kanten van de wet- en regelgeving voor archiefcollecties.
  • Op www.creativecommons.nl leest u meer over het licentieproject.