Transcripties, regestenlijsten en nadere toegangen

Het Regionaal Archief Zutphen heeft veel transcripties en nadere toegangen. Veel daarvan zijn in het verleden gemaakt, maar ook vandaag de dag is er een aantal transcriptiegroepjes bij het RAZ actief en worden er geregeld nieuwe transcripties opgeleverd. Omdat de aard van deze producten nogal verschillend is en archiefdatabases nog niet goed zijn ingericht voor het publiceren, is het voor veel mensen moeilijk om de transcripties en nadere toegangen terug te vinden. Regestenlijsten zijn bij het RAZ op dit moment in bewerking en daarom op verschillende plaatsen terug te vinden. Het RAZ biedt met dit informatieblad een overzicht met snelle koppelingen naar de verschillende producten.


Wat zijn transcripties en nadere toegangen en waar vind ik ze?

Transcripties zijn afschriften van documenten in een ander type schrift dan het orgineel. Vaak geldt hier dat een (moeilijk leesbare) geschreven tekst is omgezet naar een drukletter. Met een nadere toegang wordt bedoeld: een lijst van specificaties van een archiefstuk of een archiefbestanddeel. Voorbeelden zijn naamindex of een lijst van kaarten.

Transcripties of nadere toegangen zijn opgenomen in het archievenoverzicht, meestal bij het betreffende inventarisnummer. Voorbeeld: de transcripties van de brieven aan de stad Zutphen uit 1571, hebben inventarisnummer 302 en behoren tot het archief 0001 Oud-archief Zutphen. Door dit record open te klappen, wordt een link naar een pdf-bestand zichtbaar, ofwel de transcriptie verschijnt direct in beeld. Behalve in het archievenoverzicht, treft u veel transcripties aan in de bibliotheek van het RAZ. Dit geldt vooral voor de wat oudere publicaties. Jongere publicaties vindt u meestal alleen op onze website.

Nadere toegangen worden zoveel mogelijk opgenomen in onze grote databases: de voorouderdatabase, de bibliotheekcatalogus en de beeldbank. Bijvoorbeeld: een nadere toegang op de "visitatie van schoorstenen" omstreeks 1780 (inv.nr. 1765 van 0001 Oud-archief Zutphen) is verwerkt in de voorouderdatabase zodat op naam gezocht kan worden en er een directe relatie gelegd kan worden met andere bronnen waarin de betreffende naam voorkomt.

Wat zijn regestenlijsten en waar vind ik ze?

Regesten zijn samenvattingen van oude akten. Gebruikelijk is - of was - om de regestenlijst als een bijlage bij de inventaris te publiceren. Bij het RAZ is er voor gekozen om de regesten bij de betreffende archiefstukken in het archievenoverzicht te plaatsen, zodat het directe verband met het archiefstuk duidelijker is. Alleen de regesten van de brieven in het Oud Archief Zutphen zijn nog als pdf-bijlage bij de betreffende inventaris geplaatst; een rechtsreekse verwijzing naar deze lijst vindt u in onderstaand overzicht. De samenvattingen in deze bijlage zijn geordend op datum en niet op inventarisnummer.

Overzicht van transcripties, regestenlijsten en nadere toegangen op website

Zutphen


0001 Oud Archief Zutphen


Regesten:


Memorie- en resolutieboeken:


Repertoria op de Memorie- en Resolutieboeken:


Ingekomen brieven bij de stad:

 

 

 

 

 


Rekeningen van de rentmeesters:  


Diversen:


0002 Gemeente Zutphen periode 1816-1919


0010 Oud-rechterlijk archief Zutphen


0020 Archief van Slagerij A.D. Hamburg te Zutphen (1855-1885)


0062 Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Zutphen

Rekeningen van de kerkmeesters:


0083 Archief van het Bornhof


0137 Weeskamer te Zutphen


0142 Collectie Johannes Gimberg


0209 Vrouwenconvent Adamanshuis


0338 Scholtambt Zutphen


0355 Vrouwenconvent Het Oude Convent

 

0358 Archief van Vicarie op de Worf (1367-1567)


0361 Historisch Kadaster Zutphen


0389 Collectie Roëll


0407 Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen (periode 1380-1841)

Rekeningen


Lochem


1001 Oud-archief van de stad Lochem


Ingekomen brieven bij de stad

Brummen


2002 Gemeente Brummen (1811-1920)


2008 Marken van de gemeente Brummen


Gorssel


5002 Gemeente Gorssel (1936-1959)


5003 Gemeente Gorssel (1960-1979)


Kring van Dorth


5015 Gemeente Kring van Dorth (1795-1831)