Wijkregister van Lochem

In de vooroudersdatabase zijn namen van de Lochemse burgers die worden genoemd in het Lochemse wijkregister uit 1725 opgenomen. Dit register bestaat uit naamlijsten van zes wijken, de zogenaamde rotten, waaruit Lochem bestond. De namenlijsten bevatten de namen van 176 burgers


Wat is een wijkregister?

Op 21 februari 1725 besloot de magistraat van Lochem om de burgerij in de stad in te delen in zes wijken. De zes wijken waren het rot van de Molenstraat, de Bierstraat, de Smeestraat, de Agterstraat, de Walderstraat en de Markt.

Burgers

Elke wijk telden ongeveer dertig burgers. Het besluit van het stadsbestuur hing waarschijnlijk samen met de verkiezingen van twaalf gemeensmannen voor het college van gemeenslieden, die op 22 februari 1725 plaatsvond. Dit college van gemeenslieden was een vertegenwoordigend lichaam van de burgerij dat de magistraat controleerde. In elke wijk kozen dertig stemgerechtigde burgers twee gemeenslieden die hen zouden vertegenwoordigen. Zie ook het informatieblad Burgerboeken waarin staat wat burgers zijn.

Rot

De resoluties van de magistraat bevatten een omschrijving van de wijkindeling in 1725. Onder het rot van de Markt, in het noorden van de stad, vielen onder andere "alle behuijsingen rontom de Markt". Onder het rot van de Smeestraat waren "de behuijsingen van de [Smee]strate ten wederzijden" ingedeeld en "alle die behuijsingen aen de oostzijde van Lochem gelegen, tot Jacob ter Scheggets huijs incluis".

Wijken

De volledige beschrijving van alle wijken vindt u in het memorie- en resolutieboek van het stadsbestuur van Lochem (1001 Oud-archief Lochem, inv.nr. 4, p. 48-50). Deze beschrijvingen zou u kunnen gebruiken bij uw onderzoek naar de woonplaats van uw voorouder. Met behulp van het minuutplan uit 1832 krijgt u een globaal idee waar de zes Lochemse wijken lagen.

Zoeken in het wijkregister

Om het wijkregister van Lochem te bestuderen, kunt u zoeken op naam of wijk in de collectie genealogie (filter op Burgerboeken en Lochem). U kunt ook door het boek bladeren door de inventaris te raadplegen op inv.nr. 246a: 1001 Oud-archief Lochem. Ook andere bronnen bieden mogelijk informatie over uw voorouders. Bekijk de actuele inhoudsopgave van de voorouderdatabase voor een actueel overzicht van de geïndexeerde bronnen.