Militieregisters bron van informatie bij genealogisch onderzoek

MilitieregistersVanaf 1814 werden de militieregisters door gemeenten opgesteld en tot 1939 bijgehouden. In deze registers werden de gegevens van dienstplichtige mannen genoteerd. Voor genealogen zijn registers een bron aan informatie. Ze kunnen niet alleen de namen van hun voorouders bevatten, maar vaak ook enkele bijzonderheden. Kwam deze persoon bijvoorbeeld in aanmerking voor vrijstelling, of had hij een vervanger ingehuurd? Maar de registers bevatten vaak ook notities over medische keuringen, beroep, signalement en de plaats waar deze persoon werd ingelijfd. Bij het Regionale Archief Zutphen zijn de registers van de gemeenten Zutphen, Lochem en Brummen te vinden. De meeste namen in deze registers zijn ingevoerd in de collectie genealogie. Bij het online zoeken op naam worden ook deze militieregisters doorzocht. Misschien vindt u ook úw voorouder daarin terug? Meer over deze bijzondere bron leest u in het informatieblad militieregisters.