Genomineerd voor de Gelderse Roos Prijs 2024

Publieksopgraving Spanjaarsveld Zutphen collage

We zijn genomineerd voor de Gelderse Roos Prijs 2024! De Zutphense archeologen hielden op 15 oktober 2022 een opgraving bij de Spanjaardspoort in het Vogelpark in Zutphen waar iedereen – jong en oud – mocht komen helpen. Dit is de plek waar in 1572 de Spanjaarden onder leiding van Don Frederik de stad aanvielen – deze grond is dus belangrijk in de geschiedenis van onze stad. Bovendien stonden we in 2022 uitgebreid stil bij 1572, vanwege het landelijke themajaar ‘1572 - de geboorte van Nederland. Ruim driehonderd liefhebbers, vooral veel jongeren en kinderen staken hun handen uit de mouwen op het Spanjaardsveld.

De Gelderse Roos Prijs 2024 wordt uitgereikt aan een erfgoedinstelling die jongeren tussen 13 en 30 jaar bij een project heeft betrokken. Voor ons reden om deze 'publieksopgraving' in te sturen. Omdat we ook met deze publieke opgraving jongeren, en ook kinderen en volwassenen, op een bijzondere manier wisten te betrekken bij Gelders Erfgoed, durfden we het aan dit project in te zenden. En met succes! De jury, die bestaat uit jongeren, heeft ons samen met negen andere geselecteerd voor de volgende rond.

De jury, die ook uit jongeren bestaat, heeft tien erfgoedprojecten genomineerd waaronder de publieksopgraving. Zij hebben onze nominatie als volgt beschreven: "Het grote publiek werd door Erfgoedcentrum Zutphen op een bijzondere manier bij een archeologische opgraving betrokken, ze konden namelijk onder begeleiding van archeologen zelf meedoen. Op die manier kan de passie voor archeologie worden overgedragen."

Op 15 maart mogen we ons project live pitchen aan de juryleden. We hebben al gezien dat de concurrentie stevig is. Op de website van Erfgoed Gelderland kun je alle nominaties vinden: https://erfgoedgelderland.nl/nieuws/gelderse-roos-prijs/deze-10-projecten-maken-kans-op-de-gelderse-roos-prijs-2024/.

Op 27 mei is de prijsuitreiking en weten we wie er deze editie met de Gelderse Roos Prijs naar huis gaat.