Oer #51 is uit!

Nummer 51 van Oer, het cultuurhistorisch tijdschrift voor Achterhoek en Liemers, is verschenen. In de rubriek Kortom wordt ruimschoots aandacht besteed aan het plan van de Ridders van Gelre voor een Gelders Museum. Want zo zijn de ‘adellijke heren’ van mening: “De Gelderse geschiedenis verschilt op veel punten van de klassieke ‘vaderlandse geschiedenis’, die vaak het perspectief van Holland kiest. Het wordt tijd voor een museum met een Gelders perspectief.” De locatie voor dit nieuwe museum? Zutphen!

Want: “Hier liggen de wortels van de twee graafschappen waaruit de provincie is ontstaan.” Dit haakt overigens mooi aan bij het pleidooi van Wouter Derksen voor een Achterhoeks kunstmuseum. Derksen, een groot kenner en liefhebber van regionale kunst, pleit aan de hand van allerlei voorbeelden in zijn artikel voor de komst van zo’n museum. 

   

Natuurlijk heeft Oer nog veel meer te bieden. Sander Grootendorst had onlangs bij het Regionaal Archief Zutphen een gesprek met de 'transcriptiegroep 1724', die dat jaar volledig aan onderzoek onderwerpt. Zij hopen hiermee het dagelijkse leven in Zutphen in de achttiende eeuw goed in beeld te kunnen brengen. Bjorn Storm verhaalt over het leven van het personeel op huis Verwolde in Laren en Maartje A.B. beschrijft het wel en wee omtrent de lange reizen van afgevaardigden van de Hanzesteden naar de Hanzedagen in het Duitse Lübeck.

De Tweede Wereldoorlog komt in twee artikelen aan bod. Menno Tamminga schetst het gevaarlijke leven van de verzetsmensen achter de Zutphense verzetskrant Frontloupe en Davy Kastelein legt aan de hand van een kaart uit hoe de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog hun verdedigingslinie hadden ingericht.

Het kwartaaltijdschrift Oer is een gezamenlijke uitgave van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Erfgoedcentrum Zutphen, Waterschap Rijn en IJssel en Achterhoek Uitgevers. Losse nummers kosten € 6,95 en zijn in de leeszalen van de centra en in diverse boekwinkels te koop. Je kunt ook een abonnement nemen: 24,50 euro voor 4 nummers per jaar. Kijk voor meer informatie op www.oermagazine.nl.