Wethouder Wannet opent themajaar Gedrukt in Zutphen

Wethouder cultuur en erfgoed Sjoerd Wannet gaf vandaag (donderdag 25 april) het startsein voor het themajaar 2024 ‘Gedrukt in Zutphen’. Dit deed hij in de Burgerzaal. Daar staat een van vier kleine presentaties die op verschillende plekken met afbeeldingen en objecten elk een deel van dat verhaal vertellen.

“Met deze tentoonstelling op diverse plekken in de stad laten we Zutphen als erfgoedlaboratorium zien”, vertelde wethouder Wannet. Erfgoedcentrum Zutphen stelt jaarlijks een erfgoedthema centraal. Steeds wordt een stukje uit ‘het Verhaal van Zutphen’ op zo'n manier belicht dat iedereen erbij betrokken kan zijn, er iets van kan opsteken en kan meedoen aan diverse activiteiten. In 2023 was dat het Hanzejaar (samen met acht andere Hanzesteden), eerder waren dat onder meer de landelijke thema's 75 jaar vrijheid en '1572 De Geboorte van Nederland' en Zutphense thema's als De Vergeten Eeuw en Religieus Erfgoed.

De erfgoedpartners (Monumentenzorg, Regionaal Archief Zutphen, Archeologie en Musea Zutphen) maken samen met veel andere organisaties in de stad een boeiend programma voor jong en oud om zo'n thema breed uit te dragen. Denk aan tentoonstellingen, lezingen, stadswandelingen en publicaties.

Belangrijke verhalen

Dit jaar is opnieuw voor een lokaal thema gekozen, met het thema ‘Gedrukt in Zutphen’. “Ons erfgoed en het verhaal van Zutphen zijn ons DNA, dat wat ons maakt. Het is belangrijk dat we deze verhalen vertellen, over wat de boekdrukkunst deed voor onze samenleving en de democratie”, aldus wethouder Wannet. Juist in brede projecten zoals deze is goed merkbaar dat het geheel van het Erfgoedcentrum Zutphen meer is dan de som der delen: de verschillende erfgoedpartners maken verrassende en complete uitingen zoals deze presentaties door hun expertise en collecties te combineren.

De vier kleine presentaties geven tekst en uitleg aan verschillende onderwerpen binnen het thema Gedrukt in Zutphen. De presentatie in de Burgerzaal heeft als titel ‘Het stadsbestuur maakt bekend’. Ze gaat over de relatie van de stedelijke overheid en drukkers en uitgevers in de stad (denk aan pamfletten, verordeningen, reglementen, verslagen en nieuwjaarswensen). In de Walburgiskerk gaat de presentatie over ‘kerk en kennis’, in de bibliotheek over de drukkerijen in de stad waarvan Thieme de meest bekende is, en het tentoonstellingsmeubel in de Hanzehof vertelt over de productiekant van de boekdrukkunst, zoals papier scheppen, boekbinden en lijmen.

Jaarprogramma

In het Stedelijk Museum Zutphen is vanaf 15 juni een gelijknamige tentoonstelling te zien, ‘Gedrukt in Zutphen’. Ook andere activiteiten haken in op het thema, zoals de Nationale Archeologiedag op 15 juni en de Maand van de Geschiedenis in oktober. In de zomer voert toneelgroep de DrogeNappers een stuk op in de Burgerzaal en vanaf vrijdag 26 april is ook in Dat Bolwerck een tentoonstelling gezien aansluitend bij het thema: ‘I’m new here’ van Gijs Müller. Alle informatie over de themajaaractiviteiten staat op Inzutphen.nl/gedrukt.

Op de foto: Wethouder Sjoerd Wannet opent de nieuwe presentatie in de Burgerzaal en geeft daarmee het startsein voor het themajaar Gedrukt in Zutphen. (foto Jolanda van Velzen)